nauka jazdy Kobylin

Wymagane dokumenty

Do rozpoczęcia kursu wymagane są następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu - do wglądu;
 • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający nie ukończył 18 lat;

Do egzaminu na prawo jazdy wymagane są:

 • Dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu - do wglądu;
 • Podanie;
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin (potwierdzenie przyjęcia opłaty przez kasę WORD lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy);
 • Jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 • Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu:
  • W zakresie szkolenia podstawowego;
  • W zakresie szkolenia dodatkowego, jeżeli trzykrotnie uzyskało się negatywny wynik z części teoretycznej lub praktycznej egzaminu;
 • Pisemną zgodę rodziców lub opiekuna, jeżeli zdający nie ukończył 18 lat;

by JARLEY